บรรยากาศงาน ก้าวสู่ 20 ปี สกสค. สานต่อคุณค่าสมาชิกเพื่อนครู
Image

รมว.ศธ. "ตรีนุช" เปิดงาน "ก้าวสู่ 20 ปี สกสค. สานต่อคุณค่าสมาชิกเพื่อนครู"

             เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565  นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 19 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) “ก้าวสู่ 20 ปี สกสค. สานต่อคุณค่าสู่สมาชิกเพื่อนครู” โดยมี นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. นายธนุ วงศ์จินดา รองเลขาธิการ สพฐ. นายสวัสดิ์ ภู่ทอง เลขาธิการสภาการศึกษา นายอนันต์ พันนึก รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ รองเลขาธิการคุรุสภา  นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัด ศธ. และนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการ ศธ. รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. และครูอาวุโสร่วมงาน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

             นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย พิธีมอบโล่สดุดีครูสมาชิก ช.พ.ค. ผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ คุณครูสมสง่า บุญนอก ครูต้นแบบด้านกีฬากระโดดไกล ที่ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์โลก 2022 จากนั้นเป็นพิธีลงนามความมือ (MOU) ในการจัดสวัสดิการส่วนลดให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

             การบรรยายพิเศษ เรื่อง "สะท้อนคุณค่าชีวิตอาชีพครู กำลังใจสำคัญของเพื่อนครูเพื่อครู" โดยครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ นักพัฒนาบุคลิกภาพ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ 

             บริเวณโดยรอบการจัดงาน มีการแสดงต่างๆ จากครูและบุคลากรทางการศึกษา และบูทสวัสดิการร้านค้า ขายสินค้าคุณภาพในราคาย่อมเยาสำหรับผู้มาร่วมงานด้วย 


กัลยรัตน์, นุชรี, รุ่งทิพย์ : ภาพ

ดวงกมล : ข่าว

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ