ทรงพระเจริญ 13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติพระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
Image