MOU ส่วนลดสวัสดิการร้านค้า ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Image

MOU ส่วนลดสวัสดิการร้านค้า ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดร้อยเอ็ด นายพิเซฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบหมายให้ นางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมงานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นสวัสดิการเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดให้มีส่วนลดพิเศษต่างๆ เช่น ส่วนลดสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม และค่าที่พักโรงแรมในสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

          ทั้งนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืองานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างสำนักงาน สกสค. จังหวัดร้อยเอ็ด กับหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสิงโต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดร้อยเอ็ด และนายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมลงนาม พร้อมด้วยผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมจัดสวัสดิการส่วนลดโครงการ ประมาณ 20 ราย ร่วมงานครั้งนี้ด้วย

กัลยรัตน์ : ข่าว

สำนักอำนวยการ

สำนักงาน สกสค. จังวหัดร้อยเอ็ด : ภาพ

รูปภาพ