ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดมุกดาหาร
Image

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดมุกดาหาร

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดมุกดาหาร นายวีระพงษ์ ทองผา  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานต่าง ๆ ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดมุกดาหาร พร้อมมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับงาน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เช่น การติดตามหนี้ไตรมาส การเพิ่มผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. การชี้แจงเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการได้วิทยะฐานะ โดยมี พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟัง

ดวงกมล : ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ปิยณัฐ : ภาพ

สำนักพิทักษ์สวัสดิภาพดิภาพครู

รูปภาพ