ประชุมจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Image

ประชุมจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565  ดร.วีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร ร่วมกับคณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุม จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 


สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครราชสีมา : ข่าว/ภาพ

รูปภาพ