สกสค. ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ
Image

สกสค. ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ

          นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุม

          ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และนางสาวจีรารักษ์ โสกัณทัต ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1  อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ


ดวงกมล : ข่าว/ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ