ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (การจ้างเหมาบริการตรวจวิเคาระห์ทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์