สกสค. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วสำนักงาน ภายหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด - 19
Image

สกสค. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วสำนักงาน ภายหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด - 19 1 ราย มาใช้บริการ ณ สำนักงาน สกสค. กทม.

          นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้สั่งการให้ปิดสำนักงานในวันที่ 27-28 เมษายน 2564 และให้ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณภายในอาคารสำนักงาน และโดยรอบอาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โรงพยาบาลครู และอาคารหอพัก สกสค. ในวันที่ 27 เมษายน 2564 

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อดทน เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"   และขอให้สมาชิกทุกท่านปลอดภัย  ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว ซึ่งจะมีส่วนสำคัญให้ไทยผ่านพ้นอุปสรรคของการแพร่ระบาดโควิด - 19 ครั้งนี้ไปได้


                                                            


ดวงกมล : ข่าว

กัลยรัตน์ : เว็บไซต์

วชิรสวุธ : กราฟิก

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร