สกสค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเสริมความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
Image

สกสค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเสริมความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


                 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยกลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบันทึกรายการกิจกรรมข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และสามารถจัดทำรายการกิจกรรมข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) ได้อย่างถูกต้อง โดยมี นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ส่วนกลาง และสำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานครร่วมประชุม โดยครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี


ดวงกมล : ภาพ/ข่าว/อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ


 

รูปภาพ