ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดหนองคาย
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์