ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และให้ได้รับบำเหน็จ
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์