ภาพข่าว : การประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดงาน 75 ปี : จดหมายเหตุ "ทวี บุณยเกตุ" กับครูไทย
Image


               นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดงาน 75 ปี : จดหมายเหตุ "ทวี บุณยเกตุ" กับครูไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลลาคม 2563

รูปภาพ