ประมวลภาพ : งาน 75 ปี : จดหมายเหตุ "ทวี บุณยเกตุ" กับครูไทย
Image

คุรุสภา สกสค. และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ร่วมจัดงาน 75 ปี : จดหมายเหตุ “ทวี บุณยเกตุ” กับครูไทย

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คุรุสภา สกสค. และมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ ร่วมจัดงาน 75 ปี : จดหมายเหตุ  “ทวี บุณยเกตุ” กับครูไทย เนื่องในโอกาสที่ท่านทวี บุณยเกตุ ถึงแก่อนิจกรรม ครบ 49 ปี ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของนายทวี บุณยเกตุ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนที่ 12 และผู้ก่อตั้งคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 โดยนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และดร.จักรพรรดิ วะทา ประธานมูลนิธิทวี บุณยเกตุ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน และร่วมกิจกรรมเสวนา หัวข้อเรื่อง “สังคมไทยอยากได้ครูแบบไหน” ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ทีมประชาสัมพันธ์ สกสค. : เขียนข่าว/ถ่ายภาพ


รูปภาพ