รายการ เชิดชู...ครู ในดวงใจ พบกับครูศิริวุทธิ์ คล้ายประเสริฐ "จิ๋วแต่แจ๋ว" กับโรงเรียนขนาดเล็ก แล้วจะรู้ว่าตู้เย็นหลังบ้าน คือ?
Image


วิดีโอ