รายการ เชิดชู...ครู ในดวงใจ พบกับครูเกษมสุข ชัยชิตาทร "ครูสร้างคนซ่อมคนให้เป็นคนดี"
Image


วิดีโอ