ผลงานผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565
Image

รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565  

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดีทองคำ โล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 50,000 บาท จำนวน 3 รางวัล เป็นเงิน 150,000 บาท 


  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล      รางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 3 รางวัล เป็นเงิน 90,000 บาท 


  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท 

...........................................


 ผลงานผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565