สกสค. บริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และรับบริจาคเลือด
Image

สกสค. บริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และรับบริจาคเลือด

     สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยโรงพยาบาลครูให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (4 สายพันธ์ุ) ณ อาคารโรงพยาบาลครู ชั้น 2 สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ครู และบุคลากรทางการศึกษา และรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมคุรุสภา ชั้น 4 เนื่องในโอกาสครบรอบ 132 ปี กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 1 เมษายน 2567 ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยโรงพยาบาลครู และกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุข 

     สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนจองวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 มีนาคม 2567 

     สอบถามเพิ่มเติม
     โทร 0 2105 4987 ต่อ 1200 - 1201 

ข้อแนะนำการเตรียมตัวก่อนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
     1. สองวันก่อนและหลังการฉีดวัควันให้งดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
     2. วันที่ฉีดควรกินน้ำอย่างน้อย 500 – 1,000 ซีซี งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
     3. ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีดสองวันอย่าใช้แขนนั้น อย่างเกร็งยกของหนัก
     4. หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที
     5. ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมากทนไม่ไหว สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ดซ้ำได้ ถ้าจำเป็นแต่ให้ห่าง 6 ชั่วโมง ห้ามกินยาพวก BrufenArcoxiaCelebrex เด็ดขาด
     6. การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน
     7. ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ก็ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้วให้กดนิ่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที


โรงพยาบาลครู : ข้อมูล

กัลยรัตน์ : อินโฟกราฟิก/เว็บไซต์

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการรูปภาพ