สกสค. ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จำหน่ายข้าวสารราคาพิเศษ
Image

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 

จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ภายใต้แบรนด์ อคส. (PWO) ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชนทั่วไป ในราคาพิเศษ อาทิเช่น ข้าวเสาไห้ ข้าวหอมมะลิ และข้าวกล้องจากร้านชั้นนำ

*** ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณด้านข้างศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ

และวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00  เป็นต้นไป ณ บริเวณข้างคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานปีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2105 4987 ต่อ 1303 หรือ FB : Otep.welfare

แล้วพบกันนะคะ


ดวงกมล : กราฟิก

สำนักอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ : ข้อมูล

รูปภาพ