สกสค. มอบเงินค่าจัดการศพ “ครูเจี๊ยบ” 2 แสนบาท และวางพวงหรีดร่วมแสดงความอาลัย
Image

“ครอบครัวครู เราดูแล”

สกสค. มอบเงินค่าจัดการศพ “ครูเจี๊ยบ” 2 แสนบาท และวางพวงหรีดร่วมแสดงความอาลัย


               เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบหมาย นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ครอบครัว “ครูเจี๊ยบ” จำนวน 2 แสนบาท หลังตรวจสอบสิทธิ์การเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ช.พ.ค. ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของ “ครูเจี๊ยบ” หรือนางสาวศิรดา สินประเสริฐ ครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์วัยรุ่นยิงกัน ริมถนนสุนทรโกษา คลองเตย โดยเร็ว

            “ครูเจี๊ยบ” เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ที่มีวินัยดี มีการนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่อง ครอบครัว ครูเจี๊ยบ จึงได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวประมาณ 900,000 กว่าบาท โดยแบ่งเป็นเงินค่าจัดการศพจำนวน 2 แสนบาท เพื่อนำมาใช้จ่ายในพิธี และเงินสงเคราะห์ครอบครัวส่วนที่เหลืออีกประมาณ 700,000 บาท ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ นอกจากจะนำเงินค่าจัดการศพมามอบให้กับครอบครัวแล้ว ตนพร้อมด้วยนางสาวเนตรทราย มากทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. นางวิมลศรี มณฑาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรี และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้นำพวงหรีดมาแสดงความอาลัย และให้กำลังใจกับครอบครัวของครูเจี๊ยบ ณ ศาลาวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี”

              สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีความห่วงใยใส่ใจดูแลสมาชิกครู และไม่ทอดทิ้ง เพราะงานของครูนั้น ถือเป็นงานที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริง วางรากฐานความรู้ ความดี และความสามารถทุกๆ ด้านแก่ศิษย์ เพื่อให้สามารถดำรงตนเป็นคนดี มีอาชีพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พร้อมที่จะเป็นกำลังสนับสนุนและผลักดันแม่พิมพ์ของชาติตลอดไป


ข่าว : ดวงกมล, รุ่งทิพย์

ถ่ายภาพ,อินโฟกราฟิก : รุ่งทิพย์

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

สำนักอำนวยการ

รูปภาพ