สกสค. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565
Image

สกสค. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565

ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธี ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา และประชาชนทั่วไปร่วมพิธี

         ทั้งนี้ ประธานและผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องบริวารกฐิน และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,566,448.81 บาท เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565


กัลยรัตน์ : ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์ : ภาพ

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

รูปภาพ