ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
Image

สกสค. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

           เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 45 รูป พิธีลงนามถวาย พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพิธีปล่อยขบวนคาราวาน ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธี ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

          ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา นายวีระพงษ์ ทองผา และนางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมพิธีดังกล่าว


ดวงกมล : ข่าว/ภาพ

กัลยรัตน์ : ภาพ

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ 

รูปภาพ