ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาจ้างซัก อย รีด อุปกรณ์เครื่องนอนและผ้าชนิดต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์