สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1)
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์