สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรีขอเชิญชมวีดีทัศน์ ครูผู้ประสบความสำเร็จ จากโครง การสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการที่ 6 นายไสว อยู่เนียม เจ้าของ สวนผักหวานป่า "ผอ.ป๊อก"
Image


วิดีโอ