ภาพกิจกรรม : งานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 9"
Image

งานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ครั้งที่ 9

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
******************************

          นายเอกศักดิ์ คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมเป็นเกียรติงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  โดยมี พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

ภาพ/ข่าว : สกสค. จังหวัดยะลา และ จังหวัดปัตตานี

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพ