โครงการ ฟื้นฟู กาย-จิต ของครูผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงฯ
Image

โครงการฟื้นฟู กาย - จิตของครู บุคลากรทางการศึกษา และครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

     สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทย หรือที่เรามักเรียกกันว่า "ไฟใต้" เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในสี่จังหวัดภาคใต้ ได้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และห้าอำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา "ครู" คือเหยื่อผู้อ่อนแอของขบวนการก่อความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอด 9 ปี ที่เหตุการณ์รุนแรงคุกรุ่นในพื้นที่ ครูต้องสังเวยชีวิตไปมากมาย ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และทรัพย์สินของครู บุคลากรทางการศึกษา และครอบครัวอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฟื้นฟู กาย - จิตของครู บุคลากรทางการศึกษา และครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความไม่ีสงบในจังหวัดชายแดนใต้ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปดูแลตนเอง และถ่ายทดให้แก่คนอื่นๆ ได้อย่างถูกวิธี และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

     โครงการฟื้นฟู กาย - จิตของครู บุคลากรทางการศึกษา และครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2557 ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


ไฟล์แนบอื่นๆ

 5.jpg

 3.jpg

 1.jpg

 2.jpg

 4.jpg

รูปภาพ

 โครงการ ฟื้นฟู กาย-จิต ของครูผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงฯ