สกสค. ร่วมกิจกรรมดนตรีในสวน “รื่นรมย์ สมฤดี 132 ปี กระทรวงศึกษาธิการ”
Image

สกสค. ร่วมกิจกรรมดนตรีในสวน รื่นรมย์ สมฤดี 132 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
 
     ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ทั้ง 3 ท่าน ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ นายสุชาติ กลัดสุข และนางสาวชนนิกานต์ สืบชนะ อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมรับชมการแสดงดนตรี และการแสดงกิจกรรมจากนักเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณศาลาร้อยปี กระทรวงศึกษาธิการ
     การแสดงกิจกรรมดังกล่าว เป็นการแสดงดนตรีของนักเรียน วง Potisarn Music Unique Band จากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และโรงเรียนโยธินบูรณะ อีกทั้งการแสดงกระบี่กระบองจากนักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
 
กัลยรัตน์ : ภาพ/ข่าว/อินโฟกราฟิก
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ 

รูปภาพ