ขอเชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ใส่เสื้อเหลือง ประดับเข็มสัญลักษณ์ 72 พรรษา ตลอดเดือนกรกฎาคม 2567
Image
ขอเชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ใส่เสื้อเหลือง ประดับเข็มสัญลักษณ์ 72 พรรษา ตลอดเดือนกรกฎาคม 2567
ยกเว้น วันอังคาร ใส่ชุดข้าราชการ

รูปภาพ