สกสค. เปิดพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจสมัครประกันอุบัติเหตุ กรมธรรม์คุ้มครองฟรี 90 วัน
Image

สกสค. เปิดพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ
สมัครประกันอุบัติเหตุ กรมธรรม์คุ้มครองฟรี 90 วัน วงเงินคุ้มครองรวม 101,000 บาท

      ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พบปะพูดคุยพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำบูธ SCB ที่มาให้บริการรับสมัคร และให้คำปรึกษาด้านความคุ้มครองและสิทธิพิเศษต่าง ๆ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจสมัครประกันอุบัติเหตุ SCB Protect กรมธรรม์คุ้มครองฟรี 90 วัน วงเงินคุ้มครองรวม 101,000 บาท โดยมี ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. บุคลากรในสังกัด และหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสนใจ มาสมัครกันอย่างต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลครู สกสค. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 
     นอกจากนี้ยังมีจุดบริการ SCB Protect ดังนี้
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567  
     1. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
     2. กรมส่งเสริมการเรียนรู้
     3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567
      1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
      3. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดวงกมล แก้วเพชร : ภาพ/ข่าว/อินโฟกราฟิก/เว็บไซต์
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ