รมว.ศธ. คิกออฟส่งมอบประกันอุบัติเหตุฟรี 90 วัน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Image

รมว.ศธ. คิกออฟส่งมอบประกันอุบัติเหตุฟรี 90 วัน
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

     พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการจัดงานส่งมอบสวัสดิการประกันอุบัติเหตุฟรี จาก SCB Protect ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ให้ได้รับความคุ้มครอง 3 กรณี เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2567 โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และบริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด (SCB Protect) โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ธนุวงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ผู้บริหารในสังกัด และในกำกับ นายสราวุธ เพียรลุประสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพเทค จำกัด ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ นายสุชาติ กลัดสุข และนางสาวชนนิกานต์ สืบชนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมงาน ณ บริเวณล็อบบี้ ชั้น 1 หอพักสวัสดิการ 
     พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ กล่าวว่า “กระทรวงศึกษาธิการได้รับความอนุเคราะห์จาก SCB Protect ในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพียงลงทะเบียนผ่าน QR Code โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้เรียนก็จะได้สิทธิประโยชน์ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตฟรี และคาดว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับครูทั่วประเทศ 
     สำหรับผู้ลงทะเบียนจะได้รับผลประโยชน์การเสียชีวิตทุกกรณี 1,000 บาท ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 บาท และผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุสาธารณะ 100,000 บาท
ขอบคุณผู้บริหาร SCB Protect ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี เล็งเห็นความสำคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ มอบประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตฟรี และไม่ใช่เฉพาะครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น แต่เราได้ร่วมพิจารณาแล้วว่าไม่ว่าจะอยู่ในสังกัดใดก็ควรได้สิทธิประโยชน์นี้อย่างทั่วถึง รวมไปถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ก็สามารถเข้าถึงสิทธิพิเศษนี้ได้เช่นเดียวกัน ถือเป็นสิ่งดีที่กระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงการลดความเสี่ยงเรื่องการทำประกันชีวิต
   ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของสวัสดิการ มีเพื่อนครูทุกสังกัดทั่วประเทศเป็นสมาชิกจะเป็นหลักในการดำเนินการ โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ณ หอพักสวัสดิการ และสำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร ในส่วนของต่างจังหวัดสามารถลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 27 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัด เริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป จนถึง 90 วัน”


ดวงกมล : ข่าว
กัลยรัตน์ : ภาพ/อินโฟกราฟิก/เว็บไซต์
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ