สกสค. ร่วมกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
Image

สกสค. ร่วมกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567”

     พลตำรวจเอก เพิ่มพูน  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567” โดยมี ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ  และบริเวณโดยรอบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ดวงกมล แก้วเพชร : ถ่ายภาพ/ข่าว/กราฟิก
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ