สกสค. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
Image

สกสค. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
     พล.ต.อ.เพิ่มพูน  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร  จำนวน 47 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการร่วมพิธี ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
     ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดร.พีระพันธ์  เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ และนางสาวชนนิกานต์  สืบชนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567


นุชรี  นงนุช : ถ่ายภาพ/เขียนข่าว/อินโฟกราฟิก
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ