ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 (การซื้อยากลุ่มยาที่มีผู้ผลิตหรือจำหน่ายรายเดียว จำนวน 27 รายการ ปี พ.ศ. 2567)
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์