เลขาธิการฯ สกสค. หารือร่วมกับรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
Image

เลขาธิการฯ สกสค. หารือร่วมกับรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ถึงแนวทางความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

     เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ สำนักงานคณะกรรมกรร สกสค.  ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. หารือร่วมกับนายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินและหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่ายินดีให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ และทั้งสองหน่วยงานจะได้ประสานการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

รูปภาพ