ร่วมต้อนรับดร.อานนท์ รองเลขาฯ สกสค. คนใหม่
Image

ร่วมต้อนรับ ดร.อานนท์ รองเลขาฯ สกสค. คนใหม่

          นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย ผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.อานนท์ ทับเที่ยง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คนใหม่อย่างอบอุ่น

รูปภาพ