ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พ.ศ. 2565
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์