ข่าว สกสค.จ.อุดรธานี : จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพตา โครงการโลกสวย ตาใส ข้าราชการไทย ไร้ต้อกระจก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
Image