ข่าว สกสค.จ.นครสวรรค์ : บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานสวัสดิการและสวัสดิภาพ และสิทธิประโยชน์ให้กับข้าราชการครูบรรจุใหม่
Image