สกสค. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
Image

สกสค. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

   เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกล่าวอวยพรให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่มาร่วมกันรดน้ำขอพร ณ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น


นุชรี, รุ่งทิพย์ / ภาพ

ดวงกมล / ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ