เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประชุมผู้บริหาร สกสค.
Image

เลขาฯ ประชุมผู้บริหาร สกสค.

          ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมรับฟังปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน อีกทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแต่ละส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมีคณะผู้บริหาร ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ


กัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ