ยินดีต้อนรับ
Image

 ยินดีต้อนรับ

       เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พฤหัสบดีประจำสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  หลังจากนั้นพบปะผู้บริหารระดับสูง และมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานมี 7 ช้อ ดังนี้ 1. ยึดหลักราชการ 2. บูรณาการความร่วมมือ 3. ถือสมาชิกเป็นสำคัญ 4. ก้าวทันเทคโนโลยี 5. มีจิตอาสา 6. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 7. รุ่งเรืองด้วยคุณธรรม

       ทั้งนี้ ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี ได้กล่าวว่า แม้ในวันนี้จะเข้ามารับตำแหน่งรักษาการฯ แต่ตนก็พร้อมที่จะทุ่มเท และตั้งใจที่จะนำพาองค์กรให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างสุดความสามารถ พัฒนาหน่วยงานและคนในองค์กรด้วยคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งทุกนาทีมีความหมายเสมอ โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพระพฤหัสบดี 1 อาคารหอพัก สกสค. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


รุ่งทิพย์ : ข่าว/ภาพ

สำนักอำนวยการ  กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ