ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่
Image

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่

    นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย นายทรงธรรม สุรินต๊ะ ผู้ชำนัญพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้ง ยังได้มอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นอกจากนี้ เลขาธิการฯ สกสค. ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และพวงหรีดให้แก่ทายาทด้วย

    ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ มี นายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่รุ่งทิพย์ : ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ