ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงาน สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ
Image

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงาน สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ

    นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายทรงธรรม สุรินต๊ะ ผู้ชำนัญพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ ยังได้มอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ


รุ่งทิพย์ : -ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ