สกสค. ร่วมแสดงความยินดี รมว.ศธ.
Image

สกสค. ร่วมแสดงความยินดี รมว.ศธ.

          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้นำคณะผู้บริหาร สกสค. ไปคารวะและแสดงความยินดีต่อ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

          โดยเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาว่า “สกสค. พร้อมทำงานอย่างเต็มที่ ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดหลักการบริหารงาน โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ


กัลยรัตน์ : ข่าว

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร