ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จ.พระนครศรีอยุธยา
Image

ซื่อสัตย์ โปร่งใส จริงใจรับใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา

          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสวัสดิการและสวัสดิภาพ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมีนายศุภชัย บุญวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 นายไพศาล ไหวฉลาด ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด และคณะ ดร.ฉันทนา เปียทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนปัณณวิชญ์ นายประยุทธ์ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระญาติการาม และคณะพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานสวัสดิการและสวัสดิภาพ 


สำนักงาน สกสค. จ.พระนครศรีอยุธยา : ข่าว/ภาพ

รูปภาพ