ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและอรรถคดี
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์