ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษประจำปีแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์