ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน มิถุนายน - กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์