คำถามที่พบบ่อย
Image

คำถามที่พบบ่อย

A

เรียน  สมาชิก ช.พ.ค.

          เรื่องมาตรการพักชำระหนี้ เป็นโครงการระหว่างธนาคารออมสิน ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กคศ. ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ และหมดเขตแจ้งความประสงค์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 

          ดังนั้น หากท่านต้องการทราบว่า ธนาคารออมสินได้ขยายเวลาต่อไปอีกหรือไม่ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสิน

ข้อมูล :  สำนักกิจการกองทุน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

A

เรียน  สมาชิก ช.พ.ค.

          เรื่องการพักชำระหนี้ เป็นมาตรการที่ธนาคารออมสินให้ผู้กู้เงินสามารถเลือกพักชำระหนี้เงินกู้ที่มียอดค้างชำระกับธนาคารออมสินได้ ปต่หากผู้กู้มีประวัติค้างชำระค่างวด 3 งวดขึ้นไป สำนักงาน๕ระกรรมการ สกสค. จึงชำระหนี้ค้างแทนท่าน 

          ดังนั้น หนี้ค้างจำนวนดังกล่าว จึงต้องชำระกับ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งสามารถขอผ่อนชำระกับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้

ข้อมูล :  สำนักกิจการกองทุน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

A
เรียน สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ค. ที่กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. สามารถเลือกทำประกันสินเชื่อหรือไม่ก็ได้ เป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้กู้ ส่วนการขอคืนเงินค่าเบี้ยประกันโดยผู้กู้มิได้ชำระปิดบัญชีเงินกู้นั้น สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารออมสิน สาขาที่ท่านได้ทำสัญญาเงินกู้ไว้ 
ข้อมูล : สำนักกิจการกองทุน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
A

เรียน  สมาชิก ช.พ.ค.

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอเรียนว่า ขณะนี้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. อยู่ระหว่างชะลอโครงการ หากมีความคืบหน้าสำนักงานฯ จะติดต่อกับท่านสมาชิกโดยตรง

ข้อมูล :  สำนักกิจการกองทุน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

A

เรียน  สมาชิก ช.พ.ค.

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอเรียนว่า ขณะนี้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. อยู่ระหว่างชะลอโครงการ หากมีความคืบหน้าจะประกาศทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ขอให้ท่านสมาชิกติดตามข่าวสารทาง  www.otep.go.th

ข้อมูล :  สำนักกิจการกองทุน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

A

เรียน  สมาชิก ช.พ.ค.

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอเรียนว่า ขณะนี้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. อยู่ระหว่างชะลอโครงการ หากมีความคืบหน้าจะประกาศทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ขอให้ท่านสมาชิกติดตามข่าวสารทาง  www.otep.go.th

ข้อมูล :  สำนักกิจการกองทุน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

A

เรียน  สมาชิก ช.พ.ค. 

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอเรียนว่า ขณะนี้ ธนาคารออมสิน ได้มีมาตรการพักชำระหนี้ ดังนั้น ท่านสามารถยื่นความประสงค์ ขอพักชำระหนี้ได้ที่ธนาคารออมสิน

ข้อมูล :  สำนักกิจการกองทุน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

A

คลิกลิงค์ เพื่ออ่านคำตอบ ... http://m.posttoday.com/article/368636/6000

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์  "เปิดปูมประกันสินเชื่อ ช.พ.ค." 3 มิถุนายน 2558

A
ยอดจำนวนผู้ถึงแก่กรรมในเดือนปัจจุบันไปเรียกเก็บเงินในเดือนถัดไป ดังนั้น ยอดผู้ตายในเดือนพฤษภาคม จึงเป็นยอดเรียกเก็บเงินในเดือนมิถุนายน ไม่ได้หมายความว่าคนตายล่วงหน้าครับผม
Cr. ข้อมูลจาก Facebook สกสค.เชียงใหม่
A
สำนักงานฯ จัดทำข้อมูลในส่วนนี้เป็นปกติประจำอยู่แล้วค่ะ และได้ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ด้วย ท่านสามารถคลิกดูข้อมูลได้ที่ www.otep.go.th >> ช.พ.ค. >> ประกาศ ช.พ.ค. (ชพค.9)