เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประชุมผู้บริหารระดับสูง ห้องเทพหัสดินฯ
Image

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์  เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ทั้ง 4 ท่าน ผู้อำนวยการระดับสำนัก และผู้อำนวยการระดับกลุ่ม  ณ ห้องประชุมเทพหัสดินฯ อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
รูปภาพ